Save the Date - יום פתוח בנושא תכנית התב"ע של הישוב

עצמונעים (21/05/2019 00:44)

לפני חודשים מספר פנה ועד עצמון אלינו, צוות העצמונעים, בבקשה לעשות סדר בשלל התכניות והיוזמות הקיימות בישוב סביב תהליכים שנבעו מתהליך היישוב לדורות שהתקיים בישוב ב 2014:

  • תכנית תב"ע לעצמון
  • תכנית ככר הכפר
  • הקונטיינר
  • תכנית הרחבת המועדון
  • התכנית לפיתוח עסקי של עצמון

הבקשה מאתנו היתה לגבש מכל היוזמות הללו תכנית אחת מתואמת.

במשך מספר שבועות פגש צוות העצמונעים את הצוותים השונים שהובילו את התהליכים הללו בישוב. ההבנה אליה הגענו בסוף התהליך היתה, שכל היוזמות ראויות ומתישבות עם החזון שעמד ביסודה של עבודת העצמונעים. הבעיה מחד היא בהיעדר תיאום בין התכניות, ובנוסף ניגודי עניינים ושיקולים אישיים בין חברים בישוב, שלעתים התפתחו לשיח מתלהם שהביא למעשה לכך שחלק מהצוותים בחרו להפסיק את פעילותם, ולא ניתן היה לעבור לשלב הביצוע.

בנוסף, הגענו בצוות העצמונעים לתובנה חשובה נוספת: למרות שהתבקשנו לגבש המלצה למתווה אחד אליו נכון להוביל את הישוב, סברנו שלא נכון שאנו, 5 חברי הצוות, נקבל את ההחלטה בעצמנו. סברנו שנכון יותר להניע תהליך שישתף כל חברה וחבר בישוב שרוצה להביע את עמדתו בשלל הנושאים ולהשפיע.

בדיוק כמו שנוהל תהליך "ישוב לדורות" ביום המרחב הפתוח לפני 5 שנים.

לשם כך, נתכנס כולנו במועדון, ביום ששי ה 14/6 בשעה 9.00 בבקר, ליום פתוח ולדיון משותף לגיבוש מתווה לתכניות הפיתוח לעצמון. מטרת המפגש היא לגבש עקרונות, קווים מנחים והנחיות ראשוניות לוועד ודרכו לצוותים העוסקים בנושאים השונים, לצאת לגבש ולתכנן לאורם חלופות מפורטות שיובאו בהמשך לאישור מוסדות הישוב.

באופן זה, אנחנו מאמינים שתינתן לכל מי שיש לו עניין לקחת חלק ולהביע את דעתו בנושאי תב"ע, ככר הכפר,הפיתוח העסקי ביישוב והקונטיינר, ההזדמנות לעשות כן, ובכך תימנע הטענה לניגוד עניינים או שיקולים אישיים העומדים בבסיס החלופות, ותינתן לגיטימציה ציבורית רחבה לחלופה הנבחרת.

על התכנית ליום הששי המדובר... בפעם הבאה.