יקירי עצמון

תואר “יקיר עצמון” ניתן אחת לשנה ליחיד או לצוות מתוך חברי הישוב , שבלטו באופן ראוי לציון בהתנדבות בעשייה ציבורית, חברתית, בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות, המנהל ופעלו למען וטובת הקהילה .