סיכום ישיבת ועדת משק 19 ו27 בנובמבר

ועדת בנוי משק ונוי (04/12/2019 15:53)

סיכום שני מפגשים ועדת משק עצמון 27.11.19 ו19.11.19 

בדיון 19.11.19 השתתפו כל חברי הוועדה אבי דורון ,דניאל קרפף,חנוך יוניוב ,אורי שושן ואילן בורשטיין.

החלטות :

1.לתקן את שער שלב ה . העבודה אושרה ע"י הוועד על חשבון תאורה. אחריות אורי

2. לבצע סקר שבילים משובשים באזור מועדון נוער והגנים iבאיזור פינת החי .אחריות חברי הצוות

3.להוסיף לתוכנית עבודה העסקת מפקח גינון. אחריות אילן

4. פניה לחברת חשמל בנושא מפגעים . נדרש הכנת רשימה .

5. יוזמת כיסוח שיחי האוג בגן /טיילת הצמודה לשלב ז' הורדה בהסכמת השכנים .

6. אושרה בקשתו של יבגני קושניר  מגרש 427 להוספת גשר גישה לשביל שעובר ליד הבית. הוצגה לוועד ואושרה.

7. הועברה ע"י הוועד בקשה לבדיקה של היתכנות לגן כלבים.

8. הוצגו לוועד יעדי ועדת  משק ובקשת תקציב ל2020  .

9. הוצגה לוועד בקשת משפחת נתיב לחיבור שביל גישה מביתם לשביל המתוכנן לשלב "י " .הבקשה אושרה ע"י הוועד.

דיון ביום  27.11.19 השתתפו אבי דורון ,דניאל קרפף, חנוך יוניוב , ואילן בורשטיין.

 1. שער שלב ה' תוקן בהובלת אורי.

 2. שבילים משובשים שזוהו עד היום הינם :

 1. שביל ירידה מהגנים לשלב א, 

 2. שביל ממועדון נוער לגנים.

 3. שביל צמוד לכיכר כניסה בצמוד למדשאת פינת החי לבדוק אפשרות מעקף של העץ.

אורי יבקש הצעות מחיר לתיקונים חודש דצמבר.

חברי הוועדה יחפשו ליקויים נוספים.

 1. נתקבלה החלטה שטיפול בריסוס אקטיבי לא יבוצע בתוך הישוב ריסוס יבוצע בצמוד לגדרות ולשביל העוקף של הישוב. אבי יבצע סיור עם הגנן בנושא. 

 2. שטח בין מועדון הנוער לגנים החלטה להמתין לתקציבי שנה הבאה ולהמתין לראות שאין בעיה עם צנרת המים באזור.

 3. תכנון שביל " י" ל"א" אחריות דורון לקבל שתי הצעות מחיר ולהתחיל תכנון במהלך חודש דצמבר.

 4. גן אהוד יש שני פנסים שעובדים עם קולט שמש אחריות דניאל להמליץ על פתרון תיקון או חיבור חשמל.

 5. נדרש לזהות ענפים מסכנים באזורי ריכוז ותחנות הסעה ולהורידם אחריות דורון בעזרת הגנן כולל צילום המפגעים.

 6. הוגשה בקשה לקנות חנוכייה ולהתקינה בחנוכה בכניסה לישוב מעל עמדת השומר.

מבחינה טכנית נראה אפשרי.

הבעיות הינן תקציב והחלטה עקרונית של הוועד בנושא.

הנושא מועבר להחלטת הוועד.

 1. גן הכלבים : הוחלט להתייעץ עם הווטרינרית של המועצה לגבי משמעויות ומה נדרש. אחריות יוניוב. יבחנו אפשרויות בגבעה ובגנים אחרים אחריות דורון לבדוק משמעויות הגנים.

 2. טיוב ארגון אזור האשפה הוחלט להתייעץ עם אחראי הנושא במועצה אחריות יוניוב.

 3.  עצים שמסתירים את  התאורה בשלב "א" בדיקת הנושא אחריות אילן.

 4. בקשת עדי זנסקו  לגיזום גובה עצים בשטח הציבורי  . דורון ידבר עם השכנים וינחה  את הגנן לביצוע גיזום.

 5. גיזום נוף שיחים בתצפית תמיר אחריות דורון 

 6. מפגש הבא ב11 לדצמבר  2000 בבית של מי שיזמין.