יוחאי מרומי26/02/2022 23:20
מכירת תמרים - 1-3-22

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3UPViyj8tMEaN-u_iVfMFSEcRJ9gbmPCJtzYF7-AkCrtYvA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0