2017 - רונית בן אברהם 

-

רונית בן אברהם - יקיר עצמון – תשע"ז, 2017

התואר הוענק לרונית על התנדבותה לאורך  שנים בוועדת תרבות, בסיוע בהקמת תפאורה בטקסי הישוב ופעילותה להצלת בעלי חיים, בישוב ובסביבה המקומית.