2016 - מירי מיטב 

-

מירי מיטב - יקיר עצמון – תשע"ו, 2016

התואר הוענק למירי על הובלתה מידי שנה, בשקט ובהיחבא את צוותי התפאורה אשר משדרגים את אירועי התרבות בישוב.