2012 - אייל שטרק 

-

איל שטרק - יקיר עצמון לשנת תשע"ב, 2012

התואר הוענק לאייל, על מעורבותו ותרומתו בעריכה ובעצוב גרפי לאורך השנים באירועי תרבות .