2010 - יעל זבולון 

-

יעל זבולון - יקיר עצמון  לשנת תש"ע , 2010

 התואר הוענק ליעל, על תרומתה לאורך השנים בארגון ובהפקה של אירועים מרכזים בישוב.