2006 - רן ויסמן 

-

רן ויסמן ויפתח עינב - יקירי עצמון לשנת תשס"ו, 2006

התואר הוענק לרן ויסמן, על פעילותו בצוות המים לאורך השנים, בניהול  ובשיפור מערכות המים בישוב - פעילות מקיפה, בעלת תרומה ערכית וכלכלית ליישוב ולתושביו.