2005 - עירית אהרוני 

-

חברי מידעצמון: עירית אהרוני, אלון רימר, ניר שנק - יקירי עצמון לשנת תשס"ה, 2005

התואר הוענק לעירית אהרוני, חברה בצוות מידעצמון, על השקעה והתמדה בכתיבת העיתון לאורך השנים .