2001 - אריק מנור 

-

אריק מנור, שלום בינשטיין, זאב שביט, דן סבר, יוכי סבג - יקירי עצמון לשנת תשס"א, 2001

 

התואר הוענק לאריק מנור על פעילות ותרומה בנושא ביטחון הישוב.