2000 - שולה עזר 

-

צוות הספריה - חוה כהן ז"ל ושולה עזר, ניר שנק - מידעצמון - יקירי עצמון לשנת תש"ס , 2000.

התואר הוענק לשולה עזר על התנדבותה לאורך השנים בהפעלת הספרייה.