2001 - זאב שביט 

-

אריק מנור, שלום בינשטיין, זאב שביט, דן סבר, יוכי סבג - יקירי עצמון לשנת תשס"א, 2001

 

התואר הוענק לזאב שביט על פעילות ותרומה בנושא ביטחון הישוב.