2001 - דן סבר 

-

אריק מנור, שלום בינשטיין, זאב שביט, דן סבר, יוכי סבג - יקירי עצמון לשנת תשס"א, 2001

 

התואר הוענק לדן סבר על פעילותו הנמרצת בועדת חינוך ובהקמת גן נוסף