2001 - יוכי סבג 

-

אריק מנור, שלום בינשטיין, זאב שביט, דן סבר, יוכי סבג - יקירי עצמון לשנת תשס"א, 2001

 

התואר הוענק ליוכי סבג על לווי קבוצות הכדורגל באליפות משגב.