2006 - יפתח ענב 

-

רן ויסמן ויפתח ענב - יקירי עצמון לשנת תשס"ו, 2006

התואר הוענק ליפתח ענב, על פעילותו בצוות המים לאורך השנים, בניהול  ובשיפור מערכות המים בישוב - פעילות מקיפה, בעלת תרומה ערכית וכלכלית ליישוב ולתושביו.