2015 - מרסלו מרינברג 

-

מרסלו מרינברג - יקיר עצמון – תשע"ה, 2015

התואר הוענק למרסלו על התנדבותו לאורך שנים, בבדיקת תכניות בנייה בשלבי הבנייה החדשים ובמתן יעוץ לוועדת משק ,לגבי הרחבות בתים בישוב.