2009 - עמוס רונן 

-

עמוס רונן - יקיר עצמון לשנת תשס"ט, 2009

התואר הוענק לעמוס כהוקרה על ההתמדה והמסירות לאורך השנים בהשתתפות ובהכנת הטקסים ביום הזיכרון וביום העצמאות.