2007 - יעל אונגר 

-

ועדת חינוך: יעל אונגר, איריס ארבל, קרן בן אליעזר, יונת ישראל, עינת מרומי, שרון פילובסקי וצפית לוקץ - יקירי עצמון לשנת תשס"ז, 2007

התואר הוענק לחברות וועדת חינוך (הקודמת):  יעל אונגר, איריס ארבל,  קרן בן אליעזר,  יונת ישראל, עינת מירומי, שרון פילובסקי וצפית לוקץ, על  פעולתן יוצאת הדופן למען ילדי היישוב בזמן "מלחמת הלבנון השנייה".