2004 - אריק מנור 

-

אריק מנור - יקיר עצמון לשנת תשס"ד, 2004

התואר הוענק אריק על תרומתו בתחומים שונים, עזרתו בקיום אירועים תרבותיים ביישוב  לכל שכבות הגיל דרך הפעלה ותיקון של מערכת התאורה וכן עזרתו בטיפול ותיקון מכשירי האינטרקום הביתיים שלנו ללא תמורה.