2003 - זיו גרינולד 

-

ועדת בטחון: זיו גרינולד ושמוליק נוי, מירה לוי - יקירי עצמון לשנת תשס"ג, 2003

התואר הוענק לזיו גרינולד, על תרומה בנושא הביטחון בישוב והקמת תוכנה שהותקנה במזכירות לניהול צריכת מים , שמירת לילה ונתוני  חברים.