2002 - דודו וידן 

-

דודו וידן - יקיר עצמון לשנת תשס"ב , 2002

התואר הוענק לדודו וידן לאור תרומתו הרבה בתחום החינוך – בהכנת תקציב מאוזן ובליווי מע' הפעוטונים ובתחום הבניה בעצמון – ליווי שלב ז'.