2003 - מירה לוי 

-

ועדת בטחון: זיו גרינולד ושמוליק נוי, מירה לוי - יקירי עצמון לשנת תשס"ג, 2003

 

התואר הוענק למירה לוי על מפעל חיים, במלאות 25 שנה לחינוך ילדי עצמון לדורותיהם.