הקמת עצמון שגב 1953 - 1983

מסמכים מצורפים להודעה זו: